Ochrana osobních údaju

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na těchto webových stránkách poskytujete své osobní údaje. Tyto údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jedná se o tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, telefon, email.

Jsou zpracovávány osobní údaje plynoucí z poptávek, objednávek služeb a uzavřených smluv. Uchovávány a zpracovávány jsou tyto údaje: jméno a příjmení, název firmy, telefon, email a údaje nezbytně nutné k plnění smlouvy a objednané služby. Tyto údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Prohlášení k ochraně osobních údajů

Získané osobní údaje budou použity pouze pro vlastní potřebu k možnosti poskytování a zlepšování služeb a k marketingovým účelům souvisejícími s poptávanými, nebo poskytovanýni službami. Osobní údaje zákazníka nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty třetím osobám.

Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány po dobu nutnou k plnění objednaných služeb a dobu danou zákonem pro uchovávání dokumentů, dobu kdy smluvní vztah trvá, nebo se předpokládá jeho vznik, či pokračování.

Zákazník má právo k přístupu ke svým osobním údajům a právo požadovat jejich opravu, či odstranění. Může tak učinit emailem zaslaným z emailové adresy, ke které tyto osobní údaje patří (uvedl jej v kontatkním formuláři, ve smlouvě, objednávce...)